Sứ là gì?

Sứ Sứ là một trong những đồ vật lâu đời nhất được con người biết đến. Đồ gốm, gốm sứ và sứ là những công cụ tương tự, nhưng phương pháp sản xuất, vật liệu, thông số kỹ thuật và nhiệt độ của chúng là khác nhau. Các tàu gốm hoặc gốm bị bỏ lại … Đọc thêm Sứ là gì?


Cách làm sạch vàng, Mẹo giữ vàng sạch

Làm sạch vàng với amoniac Một ly amoniac được trộn với sáu cốc nước trong thùng rỗng. Các mảnh vàng được đặt trong hỗn hợp trong sáu mươi giây. Các mảnh sau đó được rửa và rửa kỹ bằng nước. Nó được làm khô nhẹ nhàng. Sử dụng một miếng vải. Làm sạch vàng với … Đọc thêm Cách làm sạch vàng, Mẹo giữ vàng sạch